Briefje naar Sharon Dijkstra, Staatsecretaris I&M

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
Beste mevrouw Dijksma,

Ik vlieg sinds 2014 -puur als hobby- met drones welke allen minder dan 4 kilo wegen. Met veel moeite heb ik me de complexe wet een regelgeving voor drones eigen gemaakt en heb nu ook de theorie opleiding voor het Remote Operator Certificate (ROC) Light afgerond al ben ik nog niet van plan om een ROC-Light vergunning aan te gaan vragen (o.a. omdat er mijns inziens nog te veel beperkingen zijn om zakelijk winstgevend te kunnen zijn met een ROC-Light vergunning).

In de periode van 2014 tot nu heb ik mee gemaakt dat in de handel verkrijgbare drones kwalitatief veel beter zijn geworden, van steeds meer functionaliteit (waaronder geofencing en anti-collission detectie) zijn voorzien en ook steeds lichter zijn geworden. De gevaarzetting van de drones is hierdoor veel kleiner geworden en de drones maken ondertussen ook een stuk minder lawaai. Op het gebied van wet en regelgeving heeft Minsterie IenM samen met IL&T goede stappen gezet om veiliger drone gebruik te borgen. Ook de on-line informatie voorziening door IenM/IL&T voor drone vlieger is in de afgelopen jaren flink verbeterd.

Tegen al deze positieve ontwikkeling moet ik helaas ook een aantal negatieve ontwikkelingen constateren:


1) Ministerie van EZ heeft in de Wet voor de Natuurbescherming opgenomen dat beheerders van Natura2000 gebieden, ieder voor zich, in hun beheerplannen regels voor drone gebruik in het luchtruim boven een Natura2000 gebied mogen opnemen. De ambtenaren van EZ hanteren eigen definities en lijken, als je de recentelijke verboden voor het vliegen in Zeeland en Noord Holland leest, niet goed bekend met de opeenstapeling aan wet en regelgeving die al in/voor het Nederlandse Luchtruim geldt. De beperkingen die aan drone gebruik door de EZ ambtenaren worden opgelegd worden ook niet op de gebruikelijke plekken op de IenM/IL&T website opgenomen. Ook worden de drone fabrikanten niet goed geïnformeerd over de no-drone-zones in Nederland Naarmate er meer slecht gedocumenteerde uitzonderingen op uw drone wet en regelgeving komen, wordt het voor de drone vlieger ook bijna onmogelijk om te bepalen of je ergens wel of niet mag vliegen.

Naar verluid gaat de Nederlandse overheid zich vanaf 2018 (deels) conformeren aan de voorstellen m.b.t wet en regelgeving zoals verwoord door de EASA. De transitie van huidige wet en regelgeving naar een EASA compliant wet en regelgeving lijkt me erg complex als dit door/met meerdere ministeries/penhouders gedaan moet worden.

2) Er komen steeds meer gebieden waar niet (meer) met een drone gevlogen mag worden. Het betreft het volgende:

a) De gebieden rondom luchthavens waar niet met een drone gevlogen mag worden stammen nog uit de tijd dat drones tot 300 meter hoogte mochten vliegen. Ondertussen heeft uw ministerie ingesteld dat recreatieve drones niet hoger dan 120 meter mogen en lijkt men voornemens om de maximale hoogte verder terug te brengen naar 50 meter (de maximale hoogte die zakelijke vliegers nu ook al moeten aan houden). Bij een maximale hoogte van 120 of zelfs 50 meter is het niet nodig dat er niet met drones gevolgen mag worden in gebieden met een straal van 15 kilometer (700 vierkante kilometer) rondom een luchthaven. Binnen een straal van 3 kilometer rondom een luchthaven zal er al geen groot vliegtuig lager dan 150 meter vliegen. Binnen een straal van 5 kilometer vliegt de commerciële grote luchtvaart al boven de 300 meter hoogte. Een gebied met een straat van 7 kilometer is 38 vierkante kilometer en een factor 20 kleiner als een gebied met een straal van 15 kilometer. Mijns inziens is het te billeken om het aantal en de grootte van de No-drone-zones te verkleinen.

b) Recentelijk zijn een twintigtal heliports op de kaart met no-drones-opgenomen. Het betreft hier veelal heliports die zelden of zelfs alleen in erg slechte weercondities (waar een verstandige drone vlieger niet met zijn drone wil vliegen) gebruikt worden. In een straal van 3 kilometer rondom zo’n heliport mag tegenwoordig alleen nog met drones gevlogen worden als de operator van die heliport daar geen bezwaar tegen heeft. Ik heb een aantal maal gevraagd of de operator bezwaar had als ik een met mijn drone binnen de straal van 3 kilometer rond zijn heliport zou begeven. Het antwoord was zonder uitzondering “Nee, mag niet”, zelfs bij de Helipad IJmuiden dat alleen bij windkracht 8 en hoger gebruikt wordt om mensen van/naar boorplatforms te brengen. De operators lijken geen zin te hebben in drones en roepen gewoon “nee, mag niet”, waardoor er op veel mooie plekken (totaal 140 vierkante kilometer) waar voorheen nog wel gevlogen mocht worden, nu de-facto niet meer met een drone gevlogen mag worden.

c) Er zijn grote gebieden in Nederland, met name in Brabant, waar nauwelijks met een drone gevlogen mag worden omdat er -zonder dat daar een goede reden voor lijkt te zijn- grote delen van dat gebied tot Controlled Airspace zijn aangemerkt. Deze gebieden zijn voor de grote luchtvaart op grote hoogte waarschijnlijk terecht als ConTRolled Airspace aangemerkt maar men had ook kunnen kiezen om delen van die CTR's op een hoogte van 1000 foot in te laten gaan. Drone gebruikers kunnen dan weer op veel meer plekken in Nederland vliegen, waar dat nu niet (meer) mag. Ter informatie: Boven een kwart van Nederland mag niet gevlogen worden a.g.v. (te grote) CTR’s.

d) Ministerie van EZ lijkt van mening te zijn dat drones boven Natura2000 gebieden niet goed zijn voor de natuur. De politierechters die uitspraak deden in zaken m.b.t. het vliegen met een drone boven natuurgebied Oostvaardersplassen oordeelde tot twee maal toe dat drones niet verstorend zijn i.h.k.v. de natuurbescherming wet. Ministerie van EZ heeft nadien toch ingesteld dat er boven Natura 2000 gebieden in Zeeland en Noord-Holland niet met drones gevlogen mag worden. Er wordt weliswaar de mogelijkheid geboden om (ad 30 euro leges per vlucht) een ontheffing te krijgen maar dat is niet praktisch (je weet vaak niet van te voren of je ergens een filmpje wil maken) noch redelijk (voor vele particulieren is 30 euro leges om een kort hobby filmpje te schieten veel te veel geld). De ontheffing wordt alleen maar afgeven als er een belang toe is. Ik kan me niet voorstellen dat de instanties die de ontheffing gaan uitreiken “uitoefening van mijn hobby” als een terecht belang zien. Als zij iedereen een ontheffing zouden geven heeft zo’n ontheffing ok geen zin, en draagt dit alleen maar bij aan verhoging van de overhead van de overheid.

3) De belangen van tienduizenden recreatieve drone vliegers worden op dit moment niet goed behartigd.

De personen en instanties uit de drone wereld die met IL&T aan tafel zitten hebben vaak een eigen (zakelijke) agenda. DARPAS beschermt de belangen van de zakelijke (ROC) vliegers. KNVVL afd Drones behartigde de belangen van ROC(-Light) vliegers. KNVVL afd Modelvliegen zou de belangen van alle recreatieven modelvliegers moeten behartigen maar houdt zich voornamelijk bezig met modelvliegtuigen met vleugels die uitsluitend op een afgelegen modelvliegveld mogen vliegen. Andere mensen die met IL&T praten hebben ofwel belang dat iedereen een opleiding bij hen afneemt, ofwel dat men drones bij hen koopt of hebben er belang bij dat er zo min mogelijk recreatieve vliegers met drones gaan vliegen omdat daardoor de regels voor hen (veelal ROC vliegers) dan mogelijk strakker gaan worden. Er zijn een aantal sterke lobbies actief van natuurbescherming, van de grote luchtvaart en van mensen die bang zijn voor misbruik van drones. Deze lobbies geven het recreatief drone gebruik een slechte naam, terwijl -als je puur naar de cijfers kijkt- het recreatief drone gebruik helemaal niet zo kwalijk is als men voor doet.In de media wordt ieder voorval breed uitgemeten en wordt paniek en angst gezaaid. Zonder wederhoor van een belangenvereniging, worden alleen de negatieve geluiden ten gehore gebracht en ontstaat een verwrongen realiteitsbeeld.

4) Drones worden steeds kleiner en minder risicovol. Een vrijstelling voor sommige regels lijkt te billeken.

Het bovenstaande in ogenschouw nemende wil ik u het volgende verzoeken/aanbevelen:

a) Borg dat zeggenschap over wet en regelgeving van het gehele Nederlandse Luchtruim weer bij 1 ministerie (bijv. IenM) komt te liggen.

b) Ontkoppel de No-Drone-Zones van de CTR’s die voor de bemande luchtvaart gelden.

c) Registreer voor de gehele overheid tezamen op 1 on-line kaart, waar een (tijdelijk/permanent) vliegverbod voor drones geld.

d) Rationaliseer het aantal en de grootte van de No-drone-zones in Nederland.

e) Overweeg in sommige gebieden waar dat nu verboden is, drone gebruik tot 50 of 120 meter hoogte weer toe te staan,

f) Neem in de wetgeving op dat de operator van een heliport alleen bezwaar tegen vluchten mag maken als de heliport op dat moment gebruikt wordt.

g) Voorkom dat Ministerie van EZ -zonder noodzaak daartoe- een drone verbod oplegt voor het vliegen boven alle Natura2000 gebieden in Nederland.

h) Stel redelijke richtlijnen op die IL&T kan hanteren bij aanvraag en uitgifte van een tijdelijk/permanent vlieg verbod.

i) Steun een (nog op te richten) instantie die de belangen van recreatieve drone vliegers behartigt, bjjv. in het sector overleg.

j) Sluit drones tot 1 kilo uit van wet en regelgeving waardoor relatief veilige drones (net als een voetbal) ook in en om het huis gebruikt mogen worden.

k) Sta alle zakelijke/recreatieve vliegers die een opleiding hebben gehad toe om tot 120 meter hoog te vliegen. De niet opgeleide/ervaren vlieger mag niet /nergens hoger dan 50 meter vliegen met hun drone.

Ik zou het zeer waarderen als u mij een reactie kunt sturen met wat u (wanneer) met mijn verzoeken/aanbevelingen wilt gaat doen. Als ik u hier op enige manier bij kan helpen of als u over het bovenstaande vrijblijvend met mij van gedachten wilt wisselen dan ben ik daar natuurlijk altijd toe bereid.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Craaikamp
 
Laatst bewerkt:

wdejager

Administrator
Forumleiding
Lid geworden
4 jul 2016
Berichten
2.800
Waarderingsscore
959
Punten
113
Leeftijd
43
Locatie
Den Haag
Website
www.dronewatch.nl
Goede brief. Ik ben benieuwd of je een reactie krijgt en zo ja, wat de strekking is van die reactie.
 

Eric-Jan

Moderator
Forumleiding
Lid geworden
11 sep 2016
Berichten
1.094
Waarderingsscore
390
Punten
83
Leeftijd
54
Locatie
Haarlem
Website
ericje.blogspot.nl
Weer een mooi stukje proza, Jeroen!

Bij het stukje over heliports moest ik even twee keer lezen om te realiseren dat "nee" betekent "niet vliegen"; ik dacht eerst "nee, geen bezwaar". En vluchthaven = luchthaven. Maar verder kan ik niks vinden om over te zeuren

Goede voorstellen en ook goed om het zo concreet te formuleren. Niet te open laten, dan wordt er ook niet omheen gedraaid (en hoeft ze alleen maar ja te zeggen als ze verder geen zin heeft om er veel effort in te steken).

Net als Wiebe benieuwd of je (voor de verkiezingen?) een reactie krijgt en wat die dan inhoudt...


In theorie komt de praktijk overeen met de theorie
 
 • Leuk
Waarderingen: Hermens

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
Weer een mooi stukje proza, Jeroen!

Bij het stukje over heliports moest ik even twee keer lezen om te realiseren dat "nee" betekent "niet vliegen"; ik dacht eerst "nee, geen bezwaar". En vluchthaven = luchthaven. Maar verder kan ik niks vinden om over te zeuren
Ik zal de vluchthaven en "nee" even aanpassen.
 

Ilex

New Member
Lid geworden
28 sep 2016
Berichten
12
Waarderingsscore
0
Punten
1
Leeftijd
120
Locatie
NL
Billeken? Billijken.
 

BobvdM

Active Member
Lid geworden
9 sep 2016
Berichten
435
Waarderingsscore
88
Punten
28
Leeftijd
29
Over het algemeen een prima stuk met redelijke eisen, echter snap ik niet echt waar de opmerking 'ineens zijn er 20 helipads bijgekomen op de no-drone kaart' vandaan komt.

Het klopt dat inderdaad bij Aeret dat er recentelijk enkele helipads zijn toegevoegd, bij de kaart van het Kadaster staan deze er m.i. al vanaf het begin op. Echter, deze helipads staan al sinds jaar en dag op de officiële ICAO kaart. Er is m.i. in dat opzicht niet ineens iets veranderd, alleen geeft Aeret sinds kort nu wel een degelijk realistisch, daar dat beeld voorheen minder kloppend was.

Alleen bij het Universitair Medisch Centrum staat bij zowel Kadaster als Aeret een helipad vermeld, daar waar deze op de Aeret kaart ontbreekt. Dat lijkt echter vooral een fout(je) op de ICAO kaart, aangezien daar bij mijn weten zich al vele jaren een helipad voor traumaheli's bevindt.
 
 • Leuk
Waarderingen: Hermens

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
Over het algemeen een prima stuk met redelijke eisen, echter snap ik niet echt waar de opmerking 'ineens zijn er 20 helipads bijgekomen op de no-drone kaart' vandaan komt
Ik probeer de overheid te verleiden om alle no-drone-zones op 1 plek vast te leggen. En dan bedoel ik niet alleen de gebieden die in het ICAO kaartje staan maar ook al die andere tijdelijke/permanente no-drone-zones die her en der, o.a. in provinciale en gemeentelijke beheerplannen, staan. Ik vind https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/ een prima plek voor de no-drone-zones. Nog mooier zou ik de DJI App vinden want dan krijg ik een melding op mijn controller als ik op een "foute" plek wil opstijgen.

Een paar maanden geleden heeft de overheid de helipads op de kadata kaart toegevoegd, met onderop een nogal dubieuze tekst wat daar wel/niet mag. Kadata moet idiot-proof worden, zelfs een aap met een drone moet die kaart kunnen begrijpen. Omdat ik op kadata onderscheid wil laten maken tussen "mag daar helemaal niet/nooit" , "mag daar soms niet, bijv. tijdens broedseizoen" en "mag daar altijd maar wel met hoogte beperkingen" heb ik de helipads aan de orde gesteld.

Andere: Ik ben een drone hobbypiloot en je mag er niet van uit gaan dat ik een theorie opleiding heb gehad. Ik heb regeling modelvliegen (de bijbel voor de hobby modelvlieger) van voor tot achter gelezen en daar komt het woord heliport (of iets van die strekking) niet in voor. Ik weet dus formeel niet wat een helipad is. Men had gewoon moeten stellen dat er 20 ongecontroleerde luchthavens bij zijn gekomen. Dan had ik in regeling modelvliegen gewoon kunnen lezen wat daar wel en niet mag. Dat de tekst in de regeling modelvliegen best wat duidelijker kan, is van later zorg.
 

Paul Oostveen

New Member
Lid geworden
18 okt 2016
Berichten
16
Waarderingsscore
4
Punten
3
Locatie
Nederland
Website
www.luchtbeeld.nl
Uitstekende brief Jeroen. Je verwoordt volgens mij wat velen al veel langer denken.
Onder k zou ik naast de vlieghoogte ook de maximale afstand willen noemen: "Sta alle zakelijke/recreatieve vliegers die een opleiding hebben gehad toe om tot 120 meter hoog en binnen VLOS (of: tot maximaal 300/500 meter horizontale afstand) te vliegen. De niet opgeleide/ervaren vlieger mag niet/nergens hoger dan 50 meter of verder dan 100 meter vliegen met hun drone."
Ik weet niet of je wens onder f realistisch is. Alternatief is de wens om de no-fly zones rond heliports voor drones te beperken tot bijvoorbeeld een straal van 1 km.

Als je brief inderdaad zo breed gedragen wordt, is het dan een idee om deze door meer mensen te laten ondertekenen en/of verzenden? Misschien vergroot dat de kans op succes.
 

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
Billeken? Billijken.
Dank voor de spell check. Ik ben -zoals je al zag- heel slecht in de Nederlandse taal, zeker als ik even snel op forums of internet een mening spui. Ik zie taal blunders alleen als ik het drie keer nalees en moet er dan heel veel tijd in stoppen.

Ik begrijp al een tijdje dat veel mensen zich aan de taal/spelfouten in mijn stukjes storen. Ik heb geprobeerd om foutloos te gaan schrijven, maar toen kwam er een stuk minder proza uit mijn vingers en had ik ook veel minder zin om te gaan spuien.

Ik hoop er nu op dat mensen tussen de vingers door naar mijn stukjes kunnen kijken en met name op de strekking i.p.v. op de taalfouten te letten.En ja, ik weet dat de taalfouten mijn stukjes voor sommigen onleesbaar maken. Als ik echter niet meer zou schrijven zou het ongeschreven stuk echter ook onleesbaar zijn....
 
 • Leuk
Waarderingen: Marcel en Aneroid

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
Onder k zou ik naast de vlieghoogte ook de maximale afstand willen noemen: "Sta alle zakelijke/recreatieve vliegers die een opleiding hebben gehad toe om tot 120 meter hoog en binnen VLOS (of: tot maximaal 300/500 meter horizontale afstand) te vliegen. De niet opgeleide/ervaren vlieger mag niet/nergens hoger dan 50 meter of verder dan 100 meter vliegen met hun drone."
Ben het zeker met je eens. Edoch; het betreft hier een betoog van/namens de hobbypiloot die -omdat hij onder de regeling modelvliegen valt- nog niet is opgezadeld met de ROC-Light grens van max 100 meter ver. Ik hoop dat de hobbypiloot gespaard blijft van deze hele discussie, te meer omdat EASA heeft voorgesteld om per 2018 VLOS te gaan gebruiken voor alle drone vluchten boven de EU.

Mensen die vele kilometers ver met hun drone vliegen zijn in mijn ogen niet goed bezig, behalve als ze een hele batterij maatregelen hebben genomen om te zorgen dat de kans op narigheid minimaal is/wordt (ontheffing en/of extra bevoegdheid lijkt me geen overdreven luxe). Degene die die zaken niet heeft, verder dan VLOS vanaf vertrekpunt vliegt en die niet aannemelijk kan maken dat hij de drone de hele tijd in zicht had, mag van mij een bekeuring krijgen als zij op heterdaad of achteraf betrapt worden.

Hobbypiloten die hun drone binnen VLOS houden zijn IMHO goed bezig. Zelfs als de wegever in 2017 de grens voor 2 jaar nog even naar 100 meter terug brengt, kunnen zij wat mij betreft een paar honderd meter ver vliegen en met droge ogen beweren dat zij de drone altijd op minder dan 100 meter afstand hebben gehouden omdat hij de hele tijd achter de drone aan is gereden/gelopen. Als de hobbypiloot op heterdaad betrapt wordt voor het vliegen op een afstand van 300 meter dan komt hij er waarschijnlijk -na flink wat vriendelijk babbelen over VLOS- met een waarschuwing van af.

weet niet of je wens onder f realistisch is. Alternatief is de wens om de no-fly zones rond heliports voor drones te beperken tot bijvoorbeeld een straal van 1 km.
Heliports zijn volgens de wet "ongecontroleerde luchthavens" en daar komt die no-drone-zone met een straal van 3 km ook vandaan. Als je de 3 km naar 1 km wil verlagen, dan moet je eerst de helipads als iets anders dan een ongecontroleerde luchthaven gaan definieren.

Het lijkt me makkelijker om in de regeling modelvliegen en de regeling voor onbemande vluchten op te nemen: "Wanneer een ongecontrolleerde luchthaven in gebruik is, mag er niet binnen een straal van 3 kilometer met onbemande vliegtuigen gevlogen worden, behalve wanneer de operator van de ongecontroleerde luchthaven hier toestemming toe heeft gegeven." Zie: is helemaal niet zo lastig om een goed wetje te maken <grinnek>.

Als je brief inderdaad zo breed gedragen wordt, is het dan een idee om deze door meer mensen te laten ondertekenen en/of verzenden? Misschien vergroot dat de kans op succes.
Ik had de brief al -op persoonlijke titel- naar de algemene voorlichter van Minsterie van IM (de postbus van Sharon) en naar de persvoorlichter van IL&T gemailed. Ik denk dat de mannen van IL&T mij (en mijn mening) ook al kennen. Ik weet dat ze de facebook pagina's volgen waar ik zelf ook regelmatig post. Niets uit de brief heb ik niet ergens anders al eerder gepost...
 

Eric-Jan

Moderator
Forumleiding
Lid geworden
11 sep 2016
Berichten
1.094
Waarderingsscore
390
Punten
83
Leeftijd
54
Locatie
Haarlem
Website
ericje.blogspot.nl
Ik begrijp al een tijdje dat veel mensen zich aan de taal/spelfouten in mijn stukjes storen.
Ik ben er zo eentje die bijna alle spelfoutjes ziet en zich daar vaak aan ergert.
Maar dat is MIJN probleem, niet de jouwe. Kan ik ook niks aan doen.
Ik hoop dat ik het in mijn eerste reactie positief en opwekkend genoeg geformuleerd heb om jou geen trauma aan te praten, of zelfs maar tegen de haren in te strijken. Mijn bedoeling was alleen die twee dingetjes aan te kaarten waarvan ik dacht dat ze misschien Sharon zouden opvallen en afleiden van de inhoud, voor als je de brief nog niet verstuurd had. Ik begrijp dat je dat wel al gedaan had, dus was mijn commentaar te laat. Jammer, maar het zij zo.
Ga vooral door met schrijven en laat je door mij niet weerhouden!
:)
 

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
Ik ben er zo eentje die bijna alle spelfoutjes ziet en zich daar vaak aan ergert.
Maar dat is MIJN probleem, niet de jouwe. Kan ik ook niks aan doen.
Ik hoop dat ik het in mijn eerste reactie positief en opwekkend genoeg geformuleerd heb om jou geen trauma aan te praten, of zelfs maar tegen de haren in te strijken. Mijn bedoeling was alleen die twee dingetjes aan te kaarten waarvan ik dacht dat ze misschien Sharon zouden opvallen en afleiden van de inhoud, voor als je de brief nog niet verstuurd had. Ik begrijp dat je dat wel al gedaan had, dus was mijn commentaar te laat. Jammer, maar het zij zo.
Ga vooral door met schrijven en laat je door mij niet weerhouden!
:)
Ben blij dat je tussen de taalfouten door kan/wil blijven lezen. Scheelt mij een hele lading tijd (forum bijhouden zou anders wel heel erg op gewoon werk gaan lijken i.p.v. een hobby).
 
 • Leuk
Waarderingen: Eric-Jan

Ilex

New Member
Lid geworden
28 sep 2016
Berichten
12
Waarderingsscore
0
Punten
1
Leeftijd
120
Locatie
NL
Dank voor de spell check. Ik ben -zoals je al zag- heel slecht in de Nederlandse taal, zeker als ik even snel op forums of internet een mening spui. Ik zie taal blunders alleen als ik het drie keer nalees en moet er dan heel veel tijd in stoppen.

Ik begrijp al een tijdje dat veel mensen zich aan de taal/spelfouten in mijn stukjes storen. Ik heb geprobeerd om foutloos te gaan schrijven, maar toen kwam er een stuk minder proza uit mijn vingers en had ik ook veel minder zin om te gaan spuien.

Ik hoop er nu op dat mensen tussen de vingers door naar mijn stukjes kunnen kijken en met name op de strekking i.p.v. op de taalfouten te letten.En ja, ik weet dat de taalfouten mijn stukjes voor sommigen onleesbaar maken. Als ik echter niet meer zou schrijven zou het ongeschreven stuk echter ook onleesbaar zijn....
Ik erger me helemaal niet. Maar als je iets officieels naar de overheid gaat sturen is het wel fijn als het correct geschreven is. Overigens viel deze me direct op, ik heb het stuk niet aan een diepgravende inspectie onderworpen :)
 

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
Vandaag ben ik over het bovenstaande briefje gebeld door een uiterst vriendelijke meneer van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nee: echt niet iemand van IL&T). De goede borst was -als beleidsmedewerker van IM- belast met het behandelen van mijn brief. Hij wist naar eigen zeggen echter niet goed wat hij me binnen de ambtelijke beperkingen moest/kon melden en hij besloot me dus maar even te bellen.

Al met al heb ik zevenentwintig minuten met de beleidsmedewerker van IM (laten we hem vanaf nu IM noemen) aan de telefoon gehangen. De volgende onderwerpen zijn voorbij gekomen:
 1. Ministerie van IM is m.b.t. Natura 2000 met EZ in overleg gegaan wat de beperkingen zouden moeten zijn en wie die dan zou moeten opleggen. IM kon/wou niet vooruitlopen op de voortgang en de uitkomst van die besprekingen.
 2. IM bevestigde dat Ministerie van IM nog steeds (namens de gehele overheid) de penhouder is van de bemande en van de onbemande luchtvaart.
 3. Aan de grootte van de no-fly-zones en/of aan de 1-op-1 koppeling tussen CTR's en No-drone-zones kon IM niets veranderen zolang de luchtvaart wetten zo bleven als nu.
 4. De overheid wil data (zoals no-drone-zones) on-line ter beschikking gaan stellen waar iedereen ook bij kan. App makers kunnen die data dan in hun apps gebruiken, bijv. om kaartjes te maken. Drone producenten kunnen diezelfde info dan gebruiken bijv. voor Geo-fencing.
 5. IM leest de Drone Forums op het Internet niet en gebruikt de signalen vanuit Facebook pagina;s, DronePilots.nl en HobbyPiloot.nl dus ook niet. Mijn briefje is echter aangekomen en ook bij IM op het bureau terecht gekomen. Een briefje naar de Minister van IM is dus kennelijk een goede manier om gelezen/gehoord te worden.
 6. De max hoogte/verte waar je met een drone mag vliegen "is wat het nu is". Daar kan zonder verandering van de regelgeving niets aan veranderd worden. IM wist wel dat EASA t.z.t. met voorstellen gaat komen die in 2018/2019 tot nieuwe regelgeving moet leiden. IM bevestigde dat het verschil tussen zakelijke en recreatieve vluchten dan waarschijnlijk komt te vervallen en dat er meer naar een categorisering (en regelgeving) o.b.v. risico profiel gaat komen. Voor degene die het niet weten: kijk maar eens in de EASA voorstellen wat daarmee wordt bedoelt.
 7. IM heeft regelmatig "sector overleg" met vertegenwoordigers van alle drone belanghebbenden. Volgens IM worden de belangen van de particuliere vliegers in het overleg door de KNVVL behartigd. IM was het niet eens met mijn stelling dat KNVVL afd drones niets met particuliere drone vliegers van doen wil hebben en dat KNVVL afd modelvliegen ook niets met drone vliegen heeft. IM melde me dat een nieuwe belangen-vereniging (dan wel een met een aanzienlijke achterban) mag aanschuiven bij het sector overleg.
 8. IM melde dat de minister naar aanleiding van de vragen in de tweede kamer binnenkort nieuwe nationale maatregelen in de tweede kamer gaat aankondigen. Wat die maatregelen behelsen kunnen we binnenkort in de tweede kamer stukken lezen.
 9. De Kadata drone kaart is volgens IM een overzicht van no-drone-zones, waarop een aantal vette disclaimers van toepassing zijn. Je mag er niet van uit gaan dat de kaart alle verboden correct weer geeft.
 10. Ik heb expliciet de vraag gesteld of ik boven N2000 gebied in Zeeland mag vliegen met mijn drone. IM melde mij dat IM daar geen verbod heeft uitgevaardigd. Als de lokale BOA en/of politie op die plek drones in beslag zou nemen dan doen zij dit niet in opdracht van IM. IM wou echter geen statement doen of die handhavers daar wel het recht hebben om drones in beslag te nemen of bekeuringen uit te delen.
Al met al was het een erg leuk gesprek maar is er eigenlijk alleen in bevestigd wat ik toch al wist. Er komt ook geen schrijven terug naar mij, hetgeen ik ook niet zo erg vind als dit schrijven beperkt zou worden tot bevestiging van de huidige wet en regelgeving van IM (die ken ik namelijk al...).

Mijn conclusie n.a.v. het telefoon gesprek is dat IM (lees: de overheid) niet van plan lijkt om snel grote veranderingen in de drone wet en regelgeving te gaan inzetten. Ik denk dat we op korte termijn eerder wat aanscherpingen kunnen verwachten i.p.v. versoepelingen. Ik krijg het vermoeden dat de ministeries het onderling wel eens zijn dat IM over de luchtvaart gaat maar dat men het onderling nog niet eens is over wie er over maatregelen als reactie op de effecten van het vliegen met drones gaat (da's nl. een subtiel verschil...).
 
Laatst bewerkt:

Sjakie

Well-Known Member
Lid geworden
11 sep 2016
Berichten
2.627
Waarderingsscore
828
Punten
113
Leeftijd
55
Locatie
Utrecht
Jammer dat er geen opname van jullie telefoongesprek is. Ik zou de volle 27 minuten afluisteren.
Even goed geef je hier een uitgebreide terugkoppeling, dank je voor je inspanning.
 

Marcel

New Member
Lid geworden
11 okt 2016
Berichten
20
Waarderingsscore
5
Punten
3
Leeftijd
53
Locatie
Helmond
Website
drone-up.nl
Dank voor het schrijven van je brief Jeroen en de uitgebreide terugkoppeling. Of er nu geen of een enkele spelfout in staat, het gaat mij om de inhoud. Jouw inspanningen in deze worden gewaardeerd. Het verbaasde mij wel dat IM op zo'n korte termijn al een reactie gaf, dat had ik niet verwacht. Dat het antwoord niet helemaal wat ik/we allemaal hoopte(n), namelijk versoepeling in zijn algemeenheid, tja dat is jammer. Passende wetgeving duurt nu eenmaal lang. Misschien een overbodige vraag, maar ik ga ervan uit dat op basis van de WOB de stukken van dat sector-overleg openbaar zijn. Dat zou wellicht een goed inzicht geven in welke mate "wij" vertegenwoordigd worden. Om nu eerst weer een nieuwe grote belangengroep op te gaan richten is misschien gelijk een stap te ver. Eerst inzicht in het onder punt 7 genoemde zou wel prettig zijn. Heb jij dat toevallig aan die IM-MAN gevraagd of die notulen openbaar zijn? Thanks

Verzonden met mijn SM-G935F en de Dronepilots.nl app