Drones verboden in natuur- en bosgebieden

Bijlagen

 • Screenshot 2024-01-23 at 08.59.17.jpg
  Screenshot 2024-01-23 at 08.59.17.jpg
  567,3 KB · Weergaven: 53
 • Leuk
Waarderingen: MaartenV1
Ter info: Ik heb Natuurmonumenten om uitleg gevraagd. Ik ben heel nieuwsgierig naar hun antwoord. En ik ben benieuwd hoe lang een antwoord op zich laat wachten. Wanneer ik een antwoord heb, zal ik dat hier delen.

Heb je al antwoord gekregen?
Ik denk overigens dat handhaving gaat aan de hand van artikel 461 WvSr: overtreding van de toegangsvoorwaarden en dus onbevoegd op het terrein bevinden (in de zin van Natuurmonumenten).
 
Heb je al antwoord gekregen?
Ik denk overigens dat handhaving gaat aan de hand van artikel 461 WvSr: overtreding van de toegangsvoorwaarden en dus onbevoegd op het terrein bevinden (in de zin van Natuurmonumenten).
1. Nee. Nog steeds geen antwoord;
2. Nee. Over wat er OP hun grondgebied mag plaatsvinden hebben ze zeggenschap, maar over wat er in het luchtruimt BOVEN hun grondgebied gebeurt hebben ze niets te zeggen. Op hun website schrijven ze: "...is het gebruik van drones in en boven natuurgebieden van Natuurmonumenten niet toegestaan. Ook niet als de dronepiloot zich buiten het gebied bevindt."
Ze hebben geen zeggenschap over het luchtruim BOVEN hun grondgebied, en ze hebben geen zeggenschap over wat er BUITEN hun gebied gebeurt.
Het antwoord laat niet voor niets op zich wachten. Alhoewel, we moeten niet zo ongeduldig zijn. We wachten pas drie-en-een-halve week.
 
[...]
Ze hebben geen zeggenschap over het luchtruim BOVEN hun grondgebied, en ze hebben geen zeggenschap over wat er BUITEN hun gebied gebeurt.
Het antwoord laat niet voor niets op zich wachten. Alhoewel, we moeten niet zo ongeduldig zijn. We wachten pas drie-en-een-halve week.
We hebben hier geen discussie over hoor, vooral over dat laatste punt niet.
De vraag is of het zich bevinden op het terrein van natuurmonumenten en daar een drone besturen een overtreding kan zijn van de toegangsvoorwaarden en daarmee een overtreding van art 461 WvSr kan opleveren. Ik had het wellicht wat onduidelijk opgeschreven.
 
We hebben hier geen discussie over hoor, vooral over dat laatste punt niet.
De vraag is of het zich bevinden op het terrein van natuurmonumenten en daar een drone besturen een overtreding kan zijn van de toegangsvoorwaarden en daarmee een overtreding van art 461 WvSr kan opleveren. Ik had het wellicht wat onduidelijk opgeschreven.
Een eigenaar/beheerder kan altijd voorwaarden stellen aan bezoeken aan z'n terrein.
Een eigenaar/beheerder kan me verbieden met een bromfiets te komen, of met loslopende honden te komen. Mij kan verboden worden om met paarden te gaan rijden, of een drone-operatie uit te voeren. De eigenaar/beheerder kan beperkingen stellen aan het gebruik van zijn grondgebied. Geen discussie. De discussie gaat over wat anders. Deze eigenaar/beweerder stelt beperkingen in voor het luchtruim BOVEN z'n grondgebied. Die zeggenschap wordt betwist.
 
Daarom, dus ik ben benieuwd wat het haakje gaat zijn voor handhaving.......
 
Ter info: Ik heb Natuurmonumenten om uitleg gevraagd. Ik ben heel nieuwsgierig naar hun antwoord. En ik ben benieuwd hoe lang een antwoord op zich laat wachten. Wanneer ik een antwoord heb, zal ik dat hier delen.

Nou, een antwoord op m'n brief van 20 januari heeft even op zich laten wachten, maar vandaag kwam 'r eindelijk antwoord via de email:
 

Bijlagen

 • 24022113-natuurmonumenten-reaktie-kopie.pdf
  43,3 KB · Weergaven: 47
 • Leuk
Waarderingen: Gert Kracht
Ik heb geen juridische achtergrond maar ik vind het een beetje een zwakke argumentatie. Wat is precies het redelijk belang om zich te verzetten tegen drones? Dat ze het ongewenst vinden om te vliegen boven natuurgebieden? Ik vind ook wel eens iets ongewenst.
Het wordt misschien tijd dat er wat rechtszaken komen en er jurisprudentie wordt gecreeerd.
 
Als een drone onder de definitie van een luchtvaartuig valt (dat is wel het argument dat gebruikt wordt om alle andere regelgeving van toepassing te verklaren), dan geldt de uitzondering van lid 3 ook voor drones. Dat stukje van de Natuurmonumenten argumentatie gaat volgens mij niet op en daarmee de rest van de argumentatie ook niet meer. Ik kan in ieder geval nergens vinden dat die uitzondering niet van toepassing is voor drones.
Just my opinion...
 
Natuurmonumenten is bezig om op eigen houtje de wet te interpreteren. Zo lees ik het volgende in die reactie:

"Artikel 21 uit boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is de basis. De eigenaar van grond is geen eigenaar van de luchtkolom daarboven, maar heeft wel een gebruiksrecht. Ook anderen hebben dit recht tot gebruik, indien de eigenaar geen redelijk belang heeft zich tegen gebruik door anderen te verzetten. Het leerstuk van de onrechtmatige daad is daarbij mede van toepassing.

Het voorgaande is volgens lid 3 van genoemd artikel niet van toepassing op de bevoegdheid tot vliegen. Echter deze uitzondering is weer niet van toepassing op drones. De eigenaar van de grond kan zich daarom verzetten tegen het gebruik van drones boven haar grondgebied."


Interessant is dat deze discussie al eerder is gevoerd en ook is bediscussieerd door diverse academici (bron 1, bron 2). Het probleem is dat lid 3 (bevoegdheid tot vliegen) stamt uit een tijd van voor de drone.

Ik citeer: "Volgens de Parlementaire geschiedenis zou deze “bevoegdheid tot vliegen” bij het ontwerp van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1979 zijn uitgelegd als: “de bevoegdheid zich door de lucht boven andermans grond te bewegen, met een vliegtuig, een luchtballon, een zeppelin, een ruimtevaartuig of een in de toekomst wellicht nog uit te vinden middel waarmee gevlogen kan worden.”

Er zijn partijen (waaronder Natuurmonumenten) die stellen dat drones niet onder artikel 3 vallen. Maar bij mijn weten is het nog altijd zo dat in ons land alleen IenW en Defensie gaan over het civiel gebruik van het luchtruim, waaronder ook civiel uitgevoerde dronevluchten. Dit wordt geregeld via EU verordening 2019/947. Hierin is de mogelijkheid opgenomen voor zonering. Partijen met een zwaarwegend belang kunnen een gebied met restricties aanvragen, en het is vervolgens aan IenW om dat te honoreren of niet (als het goed is door middel van een vastgesteld afwegingskader). Zolang er geen sprake is van een zone, mag je als dronevlieger gebieden van Natuurmonumenten overvliegen (mijn interpretatie), zolang je dat niet doet vanaf hun grondgebied.

Kortom: Natuurmonumenten maakt handig gebruik van enige ambiguïteit van Artikel 21 uit boek 5, maar ik denk dat hun stelling juridisch geen stand houdt voor een rechter. Overigens heb ik IenW onlangs nog aangespoord om pro-actief hun mandaat te verdedigen tegenover lokale overheden en clubs als Natuurmonumenten, als die op eigen gelegenheid no-flyzones instellen.

Overigens wil ik niet zeggen dat alles dan maar moet kunnen, in de natuur. Zo moet je niet met een FPV drone gaan lopen racen door een bos, vind ik. Maar dat is een andere discussie.
 
Natuurmonumenten is van mening dat zij, als eigenaar van natuurgebieden, een redelijk
belang heeft zich tegen het gebruik van drones in en boven haar gebieden te verzetten.


Het is dus maar een mening.
 
En het nfz gebied meer en meer uitbreiden brengt alleen maar meer mensen in de verleiding om te gaan vliegen waar het niet mag. Dat is de maatschappij van tegenwoordig helaas…
Dat dus. Als er niets overblijft om legaal over te vliegen, blijft alleen boven illegaal over. En dan maakt het niet meer uit waarboven je vliegt.
 
Tja, mooi verhaal van Natuurmonumenten. Wiebe heeft al verteld wat we van de 5:21, lid 3 BW redenering moeten vinden (volstrekt geen uitgemaakte zaak dat dit lid 3 van toepassing is. Mocht het lid 3 wel van toepassing zijn, dan houden we dus het verhaal van "redelijk belang" over.

De toegestane vlieghoogte voor drones in de Open categorie (gebruikt doorrecreanten), die nu door regelgeving is bepaald tussen de 0 en 120 meter is niet zodanig hoog dat Natuurmonumenten geen redelijk belang heeft. Natuurmonumenten vindt het vliegen met drones boven natuurgebieden ongewenst voor de natuur, maar ook voor de beleving, privacy en veiligheid van de bezoekers die van de natuur komen genieten

Het stukje veiligheid lijkt me niet zo van belang, omdat de Europese regelgever al heeft bepaald dat sub 250 drones over bebouwing en mensen mogen vliegen. Voor privacy geldt m.i. hetzelfde. Dat zou anders worden als je iemand hinderlijk gaat volgen of zo. Niet wezenlijk anders dan in andere gebieden. 'Beleving': nou, ik ben benieuwd wat daar dan de effecten van zijn,
Houden we over: "ongewenst voor de natuur". Ik verwijs naar het rapport "Handleiding drones boven Natura 2000-gebieden". Een conclusie daaruit: Het beeld is nu dat de effecten gering zijn zodat geen effecten op populatieniveau worden voorzien. (p. 51).
Lijkt me voor Natuurmonumenten ook ook niet zo'n sterk punt.

Ik zou zeggen: Natuurmonumenten, see you in court!
 
Ik heb bij Natuurmonumenten navraag gedaan en ik kreeg deze reactie:

Natuurmonumenten heeft besloten tot een verbod van drones (UAS) in en boven haar gebieden op grond van onderstaande juridische onderbouwing.

Artikel 21 uit boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is de basis. De eigenaar van grond is geen eigenaar van de luchtkolom daarboven, maar heeft wel een gebruiksrecht. Ook anderen hebben dit recht tot gebruik, indien de eigenaar geen redelijk belang heeft zich tegen gebruik door anderen te verzetten. Het leerstuk van de onrechtmatige daad is daarbij mede van toepassing.

Het voorgaande is volgens lid 3 van genoemd artikel niet van toepassing op de bevoegdheid tot vliegen. Echter deze uitzondering is weer niet van toepassing op drones. De eigenaar van de grond kan zich daarom verzetten tegen het gebruik van drones boven haar grondgebied.

Natuurmonumenten is van mening dat zij, als eigenaar van natuurgebieden, een redelijk belang heeft zich tegen het gebruik van drones in en boven haar gebieden te verzetten. De toegestane vlieghoogte voor drones in de Open categorie (gebruikt door recreanten), die nu door regelgeving is bepaald tussen de 0 en 120 meter is niet zodanig hoog dat Natuurmonumenten geen redelijk belang heeft. Natuurmonumenten vindt het vliegen met drones boven natuurgebieden ongewenst voor de natuur, maar ook voor de beleving, privacy en veiligheid van de bezoekers die van de natuur komen genieten.

Bovenstaande is de reden dat Natuurmonumenten heeft besloten om als eigenaar van de grond een voorwaarde te stellen aan de toegang tot haar gebieden, namelijk verboden toegang voor drones, zoals zij ook voor andere activiteiten voorwaarden heeft gesteld. Iedereen die zich aan de toegangsregels houdt, is van harte welkom in onze gebieden. Echter degene die dat niet doet, loopt het risico bekeurd te worden op basis van artikel 461 Wetboek van Strafrecht. Zo ook de bestuurder van een drone.

Samengevat is het de primaire taak van Natuurmonumenten om de natuur goed te beschermen, dus houden wij het luchtruim boven onze natuurgebieden graag vrij voor veldleeuweriken en torenvalken.

Heeft iemand anders inmiddels al iets gehoord of de proef op de som genomen?

Wat mij met name verbaasd is dat er bijvoorbeeld boven de Veluwe met regelmaat defensiehelikopters erg laag over vliegen, zelfs midden in het broedseizoen. Ik zie niet waarom dat niet voor overlast zorgt dan.
 
Laatst bewerkt:
Ik heb bij Natuurmonumenten navraag gedaan en ik kreeg deze reactie:Heeft iemand anders inmiddels al iets gehoord of de proef op de som genomen?

Wat mij met name verbaasd is dat er bijvoorbeeld boven de Veluwe met regelmaat defensiehelikopters erg laag over vliegen, zelfs midden in het broedseizoen. Ik zie niet waarom dat niet voor overlast zorgt dan.

Als je nu kijkt op de kaart dan zie je dat doordeweeks nagenoeg de hele Veluwe no-fly zone is... vanwege die Heli's
Waarom die wel mogen vliegen en wij droners niet snap ik ook niet helemaal.

Ga komend voorjaar met het voorseizoen op een camping staan op de veluwe en dan ga ik toch wel vluchtjes maken, maar dan de natuurgebieden van Natuurmonumenten toch maar vermijden... geen zin in een narrige boswachter die een bonnenboekje tevoorschijn trekt. :rolleyes:
 
Als je nu kijkt op de kaart dan zie je dat doordeweeks nagenoeg de hele Veluwe no-fly zone is... vanwege die Heli's
Waarom die wel mogen vliegen en wij droners niet snap ik ook niet helemaal.

Ga komend voorjaar met het voorseizoen op een camping staan op de veluwe en dan ga ik toch wel vluchtjes maken, maar dan de natuurgebieden van Natuurmonumenten toch maar vermijden... geen zin in een narrige boswachter die een bonnenboekje tevoorschijn trekt. :rolleyes:
Ik vind het wel lachen eigenlijk dat jij vliegen voor je hobby met een dronetje gaat vergelijken met professionele helikopters
 
 • Geweldig
 • Leuk
Waarderingen: Sjakie en JH54
Ik vind het wel lachen eigenlijk dat jij vliegen voor je hobby met een dronetje gaat vergelijken met professionele helikopters

het statement van natuurmonumenten is dat ze o.a. vervuiling en verstoring van de natuur tegen willen gaan... daar gaat het me om... of denk je dat een heli tegenwoordig fluisterstil is ;) Daar ging het me om
 
Ik verbaas me over het feit dat de EU-droneregels per land zelf "geïnterpreteerd" mogen worden. Op deze wijze is er geen eenheid binnen de EU. lokale regels prima maar het moet wel begrijpelijk blijven voor iedereen in de EU.

Overigens vind ik wel dat Natuurmonumenten het artikel 461 een beetje misbruikt als "kapstokartikel" om alles aan op te hangen wat hun niet bevalt. Immers ademhalen staat ook niet op de borden dus verboden... (ik chargeer, maar je snapt wat ik bedoel...). Het lijkt mij dat Natuurmonumenten dat kenbaar moet maken op hun borden.

Het lijkt mij dat het niet de bedoeling kan wezen dat als een inwoner van een andere lidstaat gaat vliegen bij Natuurmonumenten, de taal niet machtig is en op de borden niks ziet over drones gelijk door de mangel gehaald wordt? En als alle EU inwoners op dat vlak gelijk zijn, een inwoner van Nederland dat toch ook niet? Ben toch benieuwd hoe dit juridisch stand houd...
 
 • Leuk
Waarderingen: scorpioo
het statement van natuurmonumenten is dat ze o.a. vervuiling en verstoring van de natuur tegen willen gaan... daar gaat het me om... of denk je dat een heli tegenwoordig fluisterstil is ;) Daar ging het me om

De Veluwe, N200, is laagvlieggebied. Ik mag daar graag een stuk wandelen, komt best regelmatig een dik gevechtsvliegtuig (F16 oid) zeer laag overvliegen (als je het mij vraag ook onder de 120 meter). Dat maakt pas herrie! Je hoort hem vrij laat pas aankomen en ik als mens voel me daar al niet prettig bij. Wat denk je dat dat doet met een hert, een vogel die geen idee heeft wat dat is?


Mavic 3 - Most recent video on YouTube: North & West Iceland