Vliegen boven Natura2000 gebieden

Eric-Jan

Moderator
Forumleiding
Lid geworden
11 sep 2016
Berichten
1.094
Waarderingsscore
390
Punten
83
Leeftijd
54
Locatie
Haarlem
Website
ericje.blogspot.nl
AOPA Netherlands - Nieuwsbericht

AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association), NL divisie gaat bezwaar maken tegen een aantal besluiten die in de Staatscourant van 18 november 2016 zijn gepubliceerd. Het betreft het vliegen boven Natura2000 gebieden in zuid-west Nederland, zeg maar al het grote water tussen de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Maar het is natuurlijk een opmaat voor regelgeving betreffende àlle Natura2000 gebieden.
Voor de General Aviation (waar AOPA belangenbehartiger voor is) geldt nu dat de gedragscode die informeel is afgesproken, nu formeel tot wet is verheven. Qua beperkingen dus niet meer restrictief, alleen qua gevolgen bij het er niet aan houden.

Voor drone operators is het echter een ander verhaal. Daar waar het tot nu toe legaal was te vliegen, mits de natuur niet "verstoord" werd, is nu een minimumhoogte (1000ft, of ca. 300m) ingesteld die boven de maximumhoogte ligt, wat dus effectief neerkomt op een totaal verbod.
En dat verbod is dus formeel al 18 november ingegaan...


Verzonden met mijn iPad en de Dronepilots.nl app
 
  • Leuk
Waarderingen: Broekie

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
[QUOTE="Eric-Jan, post: 2467, member: 178"Voor drone operators is het echter een ander verhaal. Daar waar het tot nu toe legaal was te vliegen, mits de natuur niet "verstoord" werd, is nu een minimumhoogte (1000ft, of ca. 300m) ingesteld die boven de maximumhoogte ligt, wat dus effectief neerkomt op een totaal verbod.
En dat verbod is dus formeel al 18 november ingegaan...
[/QUOTE]
De crux zit in de woorden: "kleine luchtvaart". Da's een vast gedefinieerde groep vliegtuigen en daar vallen de drones tot 25kg niet onder. Kleine Luchtvaart moet inderdaad tenminste 300 meter hoog vliegen. Drones mogen echter gewoon tot op 120 meter hoogte boven N2000 gebieden vliegen. De hoge raad heeft onlangs ook weer eens bepaald dat een drone niet per definitie de natuur verstoord (Flora en Fauna wet). Als je tegen een puristische BOA aan loopt die er nog anders over denkt (en dat zijn de meeste): Gewoon vriendelijk een bekeuring in dank aanvaarden en deze voor laten komen bij een rechtbank, er zijn al twee rechtzake tot aan de hoge raad uitgevochten en de Boswachters delfde in beide gevallen het onderspit.
 

Eric-Jan

Moderator
Forumleiding
Lid geworden
11 sep 2016
Berichten
1.094
Waarderingsscore
390
Punten
83
Leeftijd
54
Locatie
Haarlem
Website
ericje.blogspot.nl
Negative.
De crux zit 'm in de tekst van de besluiten, die spreken van "alle vormen van burgerluchtvaart". Dat had ik inderdaad bij mijn originele post er bij moeten schrijven.
Drones vallen daar ook onder...
En dit is nieuwe wetgeving, dus jurisprudentie kun je in dit geval niet op bouwen.


Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
 

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
Negative.
De crux zit 'm in de tekst van de besluiten, die spreken van "alle vormen van burgerluchtvaart". Dat had ik inderdaad bij mijn originele post er bij moeten schrijven.
Drones vallen daar ook onder...
En dit is nieuwe wetgeving, dus jurisprudentie kun je in dit geval niet op bouwen.

Verzonden met mijn iPhone en de Dronepilots.nl app
Getverderie, drones zijn inderdaad onderdeel van de burgerluchtvaart. Ik denk dat de zakelijke ROC vliegers die zich laten behartigen door DRCO en DARPAS zullen bedingen dat zij onthefffing kunnen aanvragen via IL&T.

Toch jammer dat er nog geen belangenorganisatie voor recreatieve drone vliegers bestaat, de 30.000 recreatieve vliegers met een drone van 1-4 kg mogen -als je gelijk hebt- binnenkort dan nog maar boven 20% van het Nederlands grondgebied vliegen.

Ik heb ooit eens uitgezocht dat je de overheid ook kan aanspreken op een "onrechtmatige daad". En het verbieden van recreatie met een drone in/boven een natuurgebied waar je wel met een bromfiets en/of motorboot mag recreeren, lijkt me een typisch geval van een onrechtmatige daad van de overheid. Nu nog een organisatie vinden die de overheid voor de rechter daagt....

==// UIT EERDER ONDERZOEK //==

De staatssecretaris van EZ heeft in Nederland ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Zo zijn het gehele IJsselmeer, de Waddenzee, het Markermeer en het IJmeer wettelijk allen N2000 gebieden Waar de duinen of een recreatie gebied de moeite is om een foto/film van te maken en op plekken waar je meer dan 20 bomen op een kluitje tegen komt, is de kans ongeveer 95% dat het daar om een natura-2000 gebied gaat.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Defensie hebben -terecht- eigen no-fly-zones gedefinieerd, o.a. rondom luchthavens, bij elkaar ter grootte van 0.8 miljoen hectare. Er zijn ook laag vlieg gebieden waar je niet met een drone mag komen, maar die gebieden liggen allen in Natura-2000 gebieden (kennelijk werken laagvliegende/oefenende militaire vliegtuigen niet verstorend op de natuur) en zijn hier even achterwege gelaten om dubbel tellingen te voorkomen.

Gebieden met aangesloten bebouwing, vaarwegen en snelwegen zijn bij elkaar goed voor 1.5 miljoen hectare als er rekening gehouden wordt met een minimale afstand van 50 meter tot de drone.

Er zijn plekken die geen natura-2000 gebieden zijn maar waar de autoriteiten hebben vastgesteld dat drones daar niet welkom zijn. Het gaat hier om 0.2 miljoen hectare.

Bovenstaande gebieden overlappen elkaar. Het totaal oppervlak van deze gebieden in NL is grofweg 3 miljoen hectares. Ter info: Het oppervlak van Nederland (incl. ijsselmeer en nationale wateren) is ca. 4.1 miljoen hectare.
 

Eric-Jan

Moderator
Forumleiding
Lid geworden
11 sep 2016
Berichten
1.094
Waarderingsscore
390
Punten
83
Leeftijd
54
Locatie
Haarlem
Website
ericje.blogspot.nl
Nog even geprobeerd de originele publicatie op te zoeken, maar niet snel genoeg gelukt. Maar dit is een quote van AOPA voorzitter Mark Rademaker in een Facebook groep voor General Aviation:
Dit is de (standaard)tekst in de betreffende beslissingen:
"Voor het gehele Natura 2000-gebied ['Veerse Meer’], zowel buitendijks als binnendijks, is de toegang gedurende het gehele jaar verboden voor burgerluchtvaartverkeer, met uitzondering van burgerluchtvaartverkeer vliegend boven 1000voet (circa 300 meter) ..."
Omdat hij de relevante zin uit de besluiten citeert, hou ik even op met verder zoeken.

Overigens: er is een bezwaarperiode van 6 weken vanaf publicatie in de staatscourant. Dus als er nog een drone belangenbehartiger meeleest...
https://stack.fortens.nl/public-share/3VK0gjcUylgnvkI/preview?path=/&mode=full (ter inspiratie, pas naar eigen believen / omstandigheden aan)
 
Laatst bewerkt:
  • Leuk
Waarderingen: Mike van Rossum

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
Nog even geprobeerd de originele publicatie op te zoeken, maar niet snel genoeg gelukt. Maar dit is een quote van AOPA voorzitter Mark Rademaker in een Facebook groep voor General Aviation:


Omdat hij de relevante zin uit de besluiten citeert, hou ik even op met verder zoeken.

Overigens: er is een bezwaarperiode van 6 weken vanaf publicatie in de staatscourant. Dus als er nog een drone belangenbehartiger meeleest...
https://stack.fortens.nl/public-share/3VK0gjcUylgnvkI/preview?path=/&mode=full (ter inspiratie, pas naar eigen believen / omstandigheden aan)
Eric-Jan: Dank voor de oplettendheid. Ik had deze echt gemist. Ik ben nu zo vrij geweest om jouw melding in de grootste Drone Facebook groep van NL en BE te publiceren. En zoals te verwachten: De geest is uit de pot... Nu nog hopen dat er voldoende mensen de moeite nemen om een briefje te sturen.

Tegen het besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een dergelijk bezwaarschrift dient binnen zes weken na bekendmaking (dus voor 24 december a.s.) van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij:

De Staatssecretaris van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener,
b) de dagtekening,
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en
d) de gronden van bezwaar.
 

BobvdM

Active Member
Lid geworden
9 sep 2016
Berichten
435
Waarderingsscore
88
Punten
28
Leeftijd
29
Drones mogen echter gewoon tot op 120 meter hoogte boven N2000 gebieden vliegen. De hoge raad heeft onlangs ook weer eens bepaald dat een drone niet per definitie de natuur verstoord (Flora en Fauna wet).
Bovenstaande is slechts deel kloppend en van 'gewoon tot op 120m mogen vliegen' is m.i. geen sprake. De Flora & Fauna wet is immers maar een onderdeel van een veel groter stelsel aan wet- en regelgeving omtrent natuurgebieden en alles wat daarin gebeurt, dan wel leeft. Zo stelt de Natuurbeschermingswet het volgende, ditmaal expliciet refererend aan Natura2000 gebieden:

Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, van gedeputeerde staten of, ten aanzien van projecten of andere handelingen als bedoeld in het vijfde lid, van Onze Minister, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.
Nogmaals, van 'gewoon' vliegen in dergelijke gebieden is simpelweg geen sprake. Het op voorhand inventariseren van de geldende instandhoudingsdoelstellingen, en het bepalen in hoeverre jouw vluchten daar een mogelijke invloed op kunnen hebben is wel degelijk vereist. Idem geldt voor het mogelijk navraag doen bij de desbetreffende provincie en/ of het indienen van een verzoek voor een vergunning. Nadeel is wel dat elk gebied unieke doelstellingen kent en eventueel toegestane vluchten in het ene gebied geen garantie bieden voor een dergelijke toestemming elders. Daarnaast is een expliciet verbod m.b.t. het vliegen met drones in Natura2000 gebieden niet bepaald nieuw, volgens een door de Provincie Drenthe in dec-2015 gepubliceerd document zou dat überhaupt niet zijn toegestaan.

De kwestie valt of staat met concrete definitie bepalingen. Dat begint al bij de definitie van Kleine Luchtvaart, waar volgens de ene organisatie drones wel degelijk ondervallen, terwijl de volharde hobbyist probeert vol te houden dat dat niet het geval is. Idem geldt voor het begrip verstoren, wat ongetwijfeld in verschillende gradaties zal bestaan. Maar wanneer is het strafbaar, en wanneer kan het nog (net) door de beugel?
 

iGerbert

New Member
Lid geworden
9 nov 2016
Berichten
28
Waarderingsscore
7
Punten
3
Leeftijd
45
Locatie
Klundert
Citaat;
"...Het gebruik van modelvliegtuigen/modelluchtvaartuigen, kan door de silhouetwerking, die vergelijkbaar is met die van roofvogels, tot verstoring leiden van broedende, rustende en/of foeragerende vogels..."

Slechte onderbouwing! Een drone lijkt dus gewoon op iets wat van nature voorkomt en zal dan juist niet leiden tot extra verstoring.
Dat ze al schrijven het "kan leiden tot" geeft al aan dat het geen onderbouwd feit is.
Dat is juist het probleem met veel zaken mbt natuur. Het is allemaal een gevoelskwestie die heel persoonlijk is.

Voor activiteiten onder ROC-L heeft het weinig invloed verwacht ik. De betaalde opdrachten die je daarmee hebt zullen niet vaak in de betreffende gebieden liggen.

Voor ROC-houders blijven opdrachten nog wel mogelijk. Er staat namelijk onder de toelichting en vergunningplicht nog het volgende;

"Slechts daar waar noodzakelijk, bijvoorbeeld voor beheer en onderhoud, faunabeheer of onderzoek en monitoring, wordt betreden en/of bevaren, het vliegen beneden 1000 voet (circa 300 meter), het laten vliegen van drones boven gesloten gebied door of namens de overheid en/of de terreinbeherende organisatie, is dit toegestaan conform artikel 20, lid 4, van de Nb-wet 1998."

Mijn bezwaarschrift is ook verzonden, al heb ik maar een klein beetje hoop...
 

Jeroen van Craaikamp

Active Member
Lid geworden
12 sep 2016
Berichten
292
Waarderingsscore
83
Punten
28
Leeftijd
54
Locatie
Amstelveen
Voor activiteiten onder ROC-L heeft het weinig invloed verwacht ik. De betaalde opdrachten die je daarmee hebt zullen niet vaak in de betreffende gebieden liggen.
Als je boven 20% (en wel het meest fotogenieke deel) van Nederland nie tmag vliegen dan hebben alle Vliegers er last van. Ook de ROC-L vliegers die bijv. watersport voortuigen/evenementen willen opnemen vanuit de lucht

Voor ROC-houders blijven opdrachten nog wel mogelijk. Er staat namelijk onder de toelichting en vergunningplicht nog het volgende;

"Slechts daar waar noodzakelijk, bijvoorbeeld voor beheer en onderhoud, faunabeheer of onderzoek en monitoring, wordt betreden en/of bevaren, het vliegen beneden 1000 voet (circa 300 meter), het laten vliegen van drones boven gesloten gebied door of namens de overheid en/of de terreinbeherende organisatie, is dit toegestaan conform artikel 20, lid 4, van de Nb-wet 1998."
Alleen ROC vliegers die voor of namens de overheid vliegen mogen daar nog vliegen, de rest heeft vette pech..
 

Erwin

Member
Lid geworden
2 nov 2016
Berichten
98
Waarderingsscore
38
Punten
18
Leeftijd
27
Locatie
Leersum
Statenvragen over drones in natuurgebieden- - Partij voor de Dieren - Statenfractie Flevoland
Dit gaat over een filmpje wat ik weken terug geschoten heb. Van te voren alle informatie verzameld op internet om te kijken of ik daar mocht vliegen, maar ik kon niks vinden en weet het nu nog niet eerlijk gezegt.
Om de dieren niet te verstoren heb ik de beelden van grote hoogte gemaakt, en ook al lijkt mss het tegendeel, de runderen waren al in beweging voor ik in de buurt was. En ook de ganzen werden iedergeval niet door mijn drone opgeschrikt.
 

BobvdM

Active Member
Lid geworden
9 sep 2016
Berichten
435
Waarderingsscore
88
Punten
28
Leeftijd
29
Statenvragen over drones in natuurgebieden- - Partij voor de Dieren - Statenfractie Flevoland
Dit gaat over een filmpje wat ik weken terug geschoten heb. Van te voren alle informatie verzameld op internet om te kijken of ik daar mocht vliegen, maar ik kon niks vinden en weet het nu nog niet eerlijk gezegt.
Om de dieren niet te verstoren heb ik de beelden van grote hoogte gemaakt, en ook al lijkt mss het tegendeel, de runderen waren al in beweging voor ik in de buurt was. En ook de ganzen werden iedergeval niet door mijn drone opgeschrikt.
Heftig! Zie hier je (mogelijke) precedenten werking in de praktijk; 'Ziet u wat men daar en daar heeft gedaan, is dat ook niet iets voor ons?'

Houd ons op de hoogte als er ontwikkelingen zijn!
 

Eric-Jan

Moderator
Forumleiding
Lid geworden
11 sep 2016
Berichten
1.094
Waarderingsscore
390
Punten
83
Leeftijd
54
Locatie
Haarlem
Website
ericje.blogspot.nl
Toen ik het filmpje voor het eerst zag in één van de facebook groepen dacht ik al aan een dergelijk scenario. Het viel me direct op dat je hoog vloog, maar vond het jammer toch lopende runderen en wegvliegende vogels te zien. De conclusie die Leonie Vestering trekt is voorspelbaar, hoe betreurenswaardig (en foutief?) ook.
Had alleen gehoopt dat het niet ècht zo ver zou komen.

Een proefproces komt steeds dichterbij... De duidelijkheid die daaruit volgt is wel gewenst, alleen vrees ik dat de uitkomst niet zal zijn wat wij er van hopen.
 

Erwin

Member
Lid geworden
2 nov 2016
Berichten
98
Waarderingsscore
38
Punten
18
Leeftijd
27
Locatie
Leersum
Ik had inderdaad misschien de beelden niet moeten plaatsen, omdat het onterechte negatieve reacties kan uitlokken. Maar ik sta verder 100% achter de filmbeelden.Ik heb er meerdere keren ook overheen gevlogen dat er verder geen vogeltje opvloog, en heb daar juist de beelden op uitgezocht(op actie). Ik zal het iedergeval meteen posten als ik hier meer over te horen krijg!
 
Laatst bewerkt:

Eric-Jan

Moderator
Forumleiding
Lid geworden
11 sep 2016
Berichten
1.094
Waarderingsscore
390
Punten
83
Leeftijd
54
Locatie
Haarlem
Website
ericje.blogspot.nl
Wat mij meer opviel was dat stukje over onzinnige regelgeving, want niet te handhaven.
Dan maakt het mij niet zo veel uit als ze daar een paar maanden langer over doen, als ze het maar terugdraaien ;)
 

BobvdM

Active Member
Lid geworden
9 sep 2016
Berichten
435
Waarderingsscore
88
Punten
28
Leeftijd
29
Toevallig gistermiddag nog iemand van IL&T telefonisch het 'vuur' aan de schenen gelegd m.b.t. de N2000 situatie, maar een eenduidig antwoord bleef (logischerwijs uit).

Los van of het verbod rechtmatig is, zul je als ROC(-L) ten alle tijden toestemming dienen te vragen om te mogen opstijgen en landen. Ervan uitgaande dat dit in 99% van de gevallen wanneer je over een N2000 gebied wilt vliegen betekent dat je waarschijnlijk ook binnen de N2000 grenzen zal moeten opstijgen, zul je in praktisch alle gevallen alsnog bij de desbetreffende beheerder(s) van het gebied terecht komen. O.b.v. het doel van de vlucht en de instandhoudingstoestellen van het desbetreffende gebied blijft de kans zeer groot dat deze toestemming alsnog niet wordt afgegeven. Het wel of niet aanwezig zijn van een expliciet verbod op drones (zoals in delen van NH & ZL), en los van het feit of deze verboden rechtsgeldig zouden zijn, doen daar dus feitelijk helemaal niks aan af omdat er voldoende andere gronden zijn op basis waarvan de landeigenaar deze activiteiten (of ten minste het opstijgen/ landen) kan weren.
 
Lid geworden
10 sep 2016
Berichten
79
Waarderingsscore
27
Punten
18
Locatie
Amsterdam
Website
www.marlijnfrankenfilms.nl
Vanmiddag aangesproken door de boswachter in Natura2000 gebied Zuid-Kennemerland. Bloemendaal aan Zee, op fietspad net achter 1e duinenrij om uit de wind te staan. Aardig gesprek, ja vervelende onduidelijke regelgeving, grijs gebied. Toch graag de boel inpakken en wegwezen wegens verstoren flora en fauna. Grappig, in gierende herrie van race circuit Zandvoort vond de boswachter onze drones net een zwerm bijen...Daar sta je dan, 2 dronevliegers die roc-light gedaan hebben en netjes ctr zones checken, weten van Zeeland en de NH poldergebieden etc... Voor plaatsing heb ik alles hierboven gelezen, en moest denken aan de prachtige sneeuwbeelden onlangs van Wiebe in Meijendel, ook Natura2000 en nu weet ik het even niet meer. Wat jullie?
 

Eric-Jan

Moderator
Forumleiding
Lid geworden
11 sep 2016
Berichten
1.094
Waarderingsscore
390
Punten
83
Leeftijd
54
Locatie
Haarlem
Website
ericje.blogspot.nl
Als je bereid bent het tot bij de rechter uit te vechten, dan kun je volhouden dat je daar mag vliegen en dat ook gaan doen. De boswachter zal je drone afpakken en overdragen aan de luchtvaartpolitie (als de boswachter hetzelfde draaiboek volgt als de politie) en die geeft 'm je weer terug met mogelijk een boete. Die kun je dan aanvechten bij de rechter en dat ga je volgens mij ook nog wel winnen.
Of je kunt gewoon beleefd blijven en vertrekken, wanneer je aangesproken wordt. Maar laat het feit dat je aangesproken wordt - en verzocht wordt te vertrekken - je niet weerhouden volgende maand nog eens terug te komen, want principieel sta je in je recht.
Ik heb vorige week nog aan de zuidkant van Zandvoort in de duinen wat testjes gevlogen. Daar zal geen boswachter je lastig vallen (als je niet het waterleidinggebied in gaat), maar daar heb je weer baasjes met hun honden die met name het landen nog wel tot een avontuur kunnen maken :) Vooral als je denkt te wachten en de drone zelf besluit dat het tijd wordt Return To Home te doen ;)